Anna Sipilä

Anna Sipilä on hoitanut asianajollisia toimeksiantoja noin kymmenen vuoden ajan. Hän on valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi Lapin yliopistosta vuonna 2000 ja saanut varatuomarin arvonimen vuonna 2002 auskultoituaan silloisessa Lahden käräjäoikeudessa.

Suomen Asianajajaliiton jäsen Anna Sipilä on ollut vuodesta 2008 lukien.